top of page

INTYGSMOTTAGNINGEN

stetoskop.jpg

Invaliditetsintyg

Vi kan hjälpa dig med medicinskt invaliditetsintyg gällande ortopediska skador. Om du har drabbats av skada eller olycksfall och har privat försäkring kan det behövas ett intyg för att bedöma graden av invaliditet. Kontrollera med ditt försäkringsbolag att de önskar ett intyg inför bedömning av ersättningsgrad.

 

Maila till intygsmottagningen@gmail.com eller ring 0705893353 för tidsbokning.   

Vi fakturerar din uppdragsgivare, oftast ditt försäkringsbolag, för kostnaden. Om du önskar ett intyg utan uppdragsgivare kan du se kostnaden under Priser.

Medtag kopior journalhandlingar som rör ditt ärende om inte annat överenskommits. Det är även bra om du skrivit ner händelseförloppet och hur din skada påverkar dig i vardagen. Ditt försäkringsbolag brukar ha instruktioner för detta som du kan följa.

Besöket brukar ta 30-60 minuter. Efter besöket brukar intyget vara klart inom 2 veckor och skickas då in till ditt försäkringsbolag.

Rusty Old Truck

Körkortsintyg

Vi kan hjälpa dig med följande läkarintyg för körkort.

  • Ansökan om högre körkortsbehörighet (t ex C, CE, D och DE)

  • Förnyande av högre körkortsbehörighet.

  • Vid ansökan om taxiförarlegitimation. 

Maila till intygsmottagningen@gmail.com eller ring till 0705893353 för tidbokning. 

Medtag godkänd legitimation samt beställ aktuell blankett från transportstyrelsen och ta med dig denna.

Beställ blankett steg 1 av 2 - Transportstyrelsen

Avgiften för körkortsintyg är 1750 kr inklusive moms.

Synundersökning behöver utföras hos optiker, medtag optikerintyg inför besöket så kan körkortsintyget färdigställas direkt.

Komplettering

Trafikverket önskar ibland kompletterande information vid deras bedömning. Kompletteringsavgift är från 600 kr vid enklare telefon-,  provtagnings- och journalgranskningsärenden. Avgiften varierar beroende på vilka kostnader vi har för exempelvis provtagning samt komplexiteten i ärendet. Vid kroniska sjukdomar som påverkar körförmåga kan du även behöva bedömning  eller separat intyg från din behandlande läkare vid specifika sjukdomstillstånd, exempelvis diabetes. 

Provtagning kan bli aktuellt och kan medföra extra kostnad. 

Blåsljusrabatt

Du som arbetar inom Ambulans, Räddningstjänst eller Polis har 20 % rabatt. Ditt pris är 1400 kr inklusive moms.

Vandra

Hälsointyg resa

Vi kan även hjälpa dig med hälsointyg inför resa. Detta behövs vanligen vid studier utomlands och du ska ha fått en förtryckt blankett som tas med till besöket. Kontakta oss om du är osäker vilket intyg som gäller.

bottom of page